May 8th, 2018

Ангел Грънчаров, философ, психолог, писатель

Безкрайно тъпо е да не си давате сметка за това, че вътре в душите ви има цели... златни мини,…

Безкрайно тъпо е да не си давате сметка за това, че вътре в душите ви има цели... златни мини,…

Утре, 9 май 2018 г., от 10.00 часа в сградата на Комисията за защита от дискриминация в София ще се проведе заседание на разширен състав, ...

Posted by Ангел Грънчаров on 8 май 2018, 05:49

from Facebook